תחקיר 'המקור' על יוסי כהן? "מדובר בשפל טלוויזיוני"
ינון מגל ובן כספית
Paris