"יש כל מיני פניות אלינו שעוד מצריכות בדיקות"
בן כספית ואריה אלדד
Paris