"יהודה לא עשה את זה לצורכי נקמה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris