"רוב המנהיגות המקומית, מגנה את האירועים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris