"פרשת הריגול האיראני הייתה יכולה להזיק לישראל"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris