קופמן: "קיבלו את הגרסה של אסי עזר, אבל לא של גרנט"
ספורט
Paris