"הפרשה החמורה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל"
אראל סג"ל
Paris