"הטלפונים של באב"ד וטרנר היו נגועים בסבירות קרובה ל־100%"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris