"אנחנו בחלום בלהות, אבי פשוט התמוטט"
ניסים משעל וטל שלו
Paris