"אנו לא יכולים לומר שירד הפוטנציאל לנפיצות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris