"אנו נלחמים בעליית המחירים, לא מרימים ידיים"
איפה הכסף
Paris