מבצע של המודיעין האיראני נגד ראש המוסד?
ניסים משעל וטל שלו
Paris