"חושש לגורלה של המדינה - האירוע גדול על המשטרה"
ינון מגל ובן כספית
Paris