"לא אהיה במקום שבו לא רוצים אותי ב־100%"
ספורט
Paris