"משפחת בנט בזבזה לנו עשרות מיליוני שקלים"
אראל סג"ל
Paris