"מחנה השמאל במדינת ישראל תמך בעסקת שליט"
אראל סג"ל
Paris