פלג: בעבר תבעתי את הגב' החשודה באיומים על בנט
גיא פלג
Paris