"מתקשה לראות הקמת ועדת חקירה רצינית לאירוע הזה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris