"הליכוד פנה אלי בימים האחרונים"
ינון מגל ובן כספית
Paris