"פסיקה איומה - מקווה שהעולם לא הולך בקריאת הכיוון הזו"
מעיין אדם
Paris