"הייתי תלמיד לקולנוע, והיו דיבורים על כך שמורים ותלמידים למשחק יוצאים ביחד"
אראל סג"ל
Paris