"שיר שלם שנכתב בבת אחת - זה לא קורה"
מעיין אדם
Paris