"אחד הקצינים אמר שהייתי צריך לחזור בשקית שחורה"
מעיין אדם
Paris