"אני כבר לא סומכת על המדינה ועל מערכת המשפט"
מעיין אדם
Paris