"אנחנו צריכים להגיע למקומות אחת עד שש, ונגיע"
ספורט
Paris