"לא מתקיימת שום עבירה, החלטה מצערת ומסוכנת"
אראל סג"ל
Paris