"בדבריו של דודו טופז - סמרו שיערות גופי"
היינו שם
Paris