"היו לרב 91 שנות תורה, הישיבה הייתה הדבר הראשון"
בן כספית ואריה אלדד
Paris