"העלאת הריבית הגיעה באיחור, והיא הכרחית"
ינון מגל ובן כספית
Paris