"בהרבה מובנים אני מחבב את שליין, לפחות הוא אומר את דעתו"
אראל סג"ל
Paris