"מדינת ישראל שכחה את טרבלינקה ומורדי גטו ורשה"
ינון מגל ובן כספית
Paris