"האמריקנים לא מתכוונים לעשות עוד ויתורים לאיראנים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris