"אתה ימני? הסיכוי שלך לקבל משפט צדק שואף לאפס"
ינון מגל ובן כספית
Paris