שקד: "אין לימין 61"; ינון: "חבל, היית הבטחה גדולה"
ינון מגל ובן כספית
Paris