"לא יהיה מנוס מכניסה למחנות הפליטים למיגור הטרור"
גדעון אוקו
Paris