"הדיסקים נעלמים, אך היצירה נשארת"
רבקה מיכאלי
Paris