"ליאיר נתניהו הוצע לרדת מהעץ, לשלם 5,000 שקל ולסגור את העניין"
גיא פלג
Paris