חטיבת החדשות של 'התאגיד' על הכוונת?
אראל סג"ל
Paris