"הדבר המרכזי שמעלה אדם על הגג הוא הבדידות"
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris