"אנשים פה מאוד מאוד אופטימיים לקראת מחר"
ספורט
Paris