"הרכוש הכי גדול שלי הוא מה שאני נותנת"
מעיין אדם
Paris