"אני נגד חקירות בשל התבטאויות פוליטיות"
אראל סג"ל
Paris