"הדרמה של הגברים לא פחות גדולה מהדרמה של הנשים"
מרסל מוסרי
Paris