עתירת מינוי דרעי: "השופטים מקשים על כל הצדדים"
סיון כהן
Paris