"הקשר בין משילות לבין הרפורמה הוא אפס"
ינון מגל ובן כספית
Paris