"השופטים שפסלו את דרעי היו מכשירים אותו"
ניסים משעל וטל שלו
Paris