"עצם הדיבורים, זה כבר משתק גוף תקשורת"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris