"כואב לי על הסיפור הזה, אני מעריך מאוד את חימי"
ינון מגל ובן כספית
Paris