"קצרה הדרך להתפוררות החברה הישראלית"
בן כספית ואריה אלדד
Paris