"אפשר יהיה לעשות הכול ולסייע לטורקים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris